دستگاه تست قند خون نوردایتالیا – کیت 50 عدد مدل Gloco sure